top of page
_MTF2612.jpg

​ẢNH CƯỚI

PHIM TRƯỜNG

​L'AMOUR

Gói chụp đã bao gồm chi phí di chuyển và phí Phim Trường, trừ phim trường LongIsland

02 Váy chụp cho Cô Dâu

02 Vest Chú Rể 

Make-up and Hair trong suốt quá trình

Các phụ kiện cho Cô Dâu và Hoa chụp ảnh

Album 30x30 cm hoặc 25x35cm - 30 trang

01 tấm ảnh gỗ 60x90 cm

Slide Pro và hình gallary

Tất cả file gốc và file retouch full size

bottom of page