top of page

ĐĂNG DUY | HOÀI TRÂN

Updated: Jan 12, 2021

ĐĂNG DUY | HOÀI TRÂN


Choose from 8 stunning layouts

ĐĂNG DUY và HOÀI TRÂN quyết định về Việt Nam tổ chức tại quê nhà Buôn Mê Thuột.


Việc chụp ảnh Pre Wedding với ngày tổ chức lễ cưới chỉ vọn vẹn trong 1 tuần.

Canary đã tranh thủ thực hiện tất cả những hình ảnh cho Duy và Trân và cả Team đã di chuyển lên Buôn Mê để ghi lại những hình ảnh của cặp đôi này.


Add media to your post

Hashtag your posts

Love to #ceremony
28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page