TOM | SUONG

Updated: Jan 12

CEREMONY



Blogging from Your Wix Blog Dashboard


Blogging from Your Published SitTomTOM

TOM có nửa dòng máu là người Việt và phải lòng với Sương một cô gái Việt Nam.

Họ đã yêu thương nhau và cùng nhau đi đến hôn nhân.

Trong hôn lễ của họ được tổ chức với cách của người Mỹ nhưng lại trong bối cảnh tại Việt Nam.

Trong buổi tiệc có rất nhiều cảm xúc, chính tui cũng rất thích thú với cái tổ chức thật ý nghĩa của Họ




















































3 views0 comments

Recent Posts

See All

C A N A R Y   S T U D I O

  • CANARY STUDIO
  • CANARY STUDIO
  • Pinterest
  • Instagram

Add : 31 Nguyễn Văn Mai , P8 , Q3

Hotline: 19004777 ext 3 - ( 028) 6670 0793

Mail : canary5863@gmail.com